Team Esbjerg v BV Borussia 09 Dortmund - Match Highlights - R8

Team Esbjerg v BV Borussia 09 Dortmund - Match Highlights - R8

Highlights
21 Nov 2021
Latest
Team Esbjerg v BV Borussia 09 Dortmund - Match Highlights - R8

Team Esbjerg v BV Borussia 09 Dortmund - Match Highlights - R8

Highlights
03:07
Györi Audi ETO KC v Vipers Kristiansand - Match Highlights - Final

Györi Audi ETO KC v Vipers Kristiansand - Match Highlights - Final

Highlights, Don't miss
03:39
Györi Audi ETO KC v Vipers Kristiansand - Extended Highlights - Final

Györi Audi ETO KC v Vipers Kristiansand - Extended Highlights - Final

Extended Highlights
09:58
Team Esbjerg v Metz Handball - Match Highlights - 3rd Place

Team Esbjerg v Metz Handball - Match Highlights - 3rd Place

Highlights
03:07
Team Esbjerg v Metz Handball - Extended Highlights - 3rd Place

Team Esbjerg v Metz Handball - Extended Highlights - 3rd Place

Extended Highlights
09:54
Metz Handball v Vipers Kristiansand - Match Highlights - SF

Metz Handball v Vipers Kristiansand - Match Highlights - SF

Highlights
03:06
Metz Handball v Vipers Kristiansand - Extended Highlights - SF

Metz Handball v Vipers Kristiansand - Extended Highlights - SF

Extended Highlights
09:58
Györi Audi ETO KC v Team Esbjerg - Match Highlights - SF

Györi Audi ETO KC v Team Esbjerg - Match Highlights - SF

Highlights
03:07
Györi Audi ETO KC v Team Esbjerg - Extended Highlights - SF

Györi Audi ETO KC v Team Esbjerg - Extended Highlights - SF

Extended Highlights
09:50
Team Esbjerg v CSM Bucuresti - Match Highlights - QF-2

Team Esbjerg v CSM Bucuresti - Match Highlights - QF-2

Highlights
03:08
Vipers Kristiansand v Krim Mercator Ljubljana - Match Highlights - QF-2

Vipers Kristiansand v Krim Mercator Ljubljana - Match Highlights - QF-2

Highlights
03:07
Györi Audi ETO KC v Brest Bretagne Handball - Match Highlights - QF-2

Györi Audi ETO KC v Brest Bretagne Handball - Match Highlights - QF-2

Highlights
03:06
CSM Bucuresti v Team Esbjerg - Match Highlights - QF-1

CSM Bucuresti v Team Esbjerg - Match Highlights - QF-1

Highlights
03:06
Krim Mercator Ljubljana v Vipers Kristiansand - Match Highlights - QF-1

Krim Mercator Ljubljana v Vipers Kristiansand - Match Highlights - QF-1

Highlights
03:07
Brest Bretagne Handball v Györi Audi ETO KC - Match Highlights - QF-1

Brest Bretagne Handball v Györi Audi ETO KC - Match Highlights - QF-1

Highlights
03:06
Brest Bretagne Handball v Odense Handbold - Match Highlights - PO-2

Brest Bretagne Handball v Odense Handbold - Match Highlights - PO-2

Highlights
03:07
Metz Handball v BV Borussia 09 Dortmund - Match Highlights - PO-2

Metz Handball v BV Borussia 09 Dortmund - Match Highlights - PO-2

Highlights
03:06
FTC-Rail Cargo Hungaria v Krim Mercator Ljubljana - Match Highlights - PO-2

FTC-Rail Cargo Hungaria v Krim Mercator Ljubljana - Match Highlights - PO-2

Highlights
03:06
Odense Handbold v Brest Bretagne Handball - Match Highlights - PO-1

Odense Handbold v Brest Bretagne Handball - Match Highlights - PO-1

Highlights
03:08
BV Borussia 09 Dortmund v Metz Handball - Match Highlights - PO-1

BV Borussia 09 Dortmund v Metz Handball - Match Highlights - PO-1

Highlights
03:07
Krim Mercator Ljubljana v FTC-Rail Cargo Hungaria - Match Highlights - PO-1

Krim Mercator Ljubljana v FTC-Rail Cargo Hungaria - Match Highlights - PO-1

Highlights
03:07
CSKA v Metz Handball - Match Highlights - R14

CSKA v Metz Handball - Match Highlights - R14

Highlights
03:06
Odense Handbold v Kastamonu Belediyesi GSK - Match Highlights - R14

Odense Handbold v Kastamonu Belediyesi GSK - Match Highlights - R14

Highlights
03:06
CSM Bucuresti v Team Esbjerg - Match Highlights - R14

CSM Bucuresti v Team Esbjerg - Match Highlights - R14

Highlights
03:06
Krim Mercator Ljubljana v IK Sävehof - Match Highlights - R14

Krim Mercator Ljubljana v IK Sävehof - Match Highlights - R14

Highlights
03:07
Brest Bretagne Handball v Rostov-Don - Match Highlights - R14

Brest Bretagne Handball v Rostov-Don - Match Highlights - R14

Highlights
03:07
Vipers Kristiansand v Györi Audi ETO KC - Match Highlights - R14

Vipers Kristiansand v Györi Audi ETO KC - Match Highlights - R14

Highlights
03:08
Buducnost BEMAX v HC Podravka Vegeta - Match Highlights - R14

Buducnost BEMAX v HC Podravka Vegeta - Match Highlights - R14

Highlights
03:07
FTC-Rail Cargo Hungaria v BV Borussia 09 Dortmund - Match Highlights - R14

FTC-Rail Cargo Hungaria v BV Borussia 09 Dortmund - Match Highlights - R14

Highlights
03:07
HC Podravka Vegeta v FTC-Rail Cargo Hungaria - Match Highlights - R13

HC Podravka Vegeta v FTC-Rail Cargo Hungaria - Match Highlights - R13

Highlights
03:06
Team Esbjerg v Brest Bretagne Handball - Match Highlights - R13

Team Esbjerg v Brest Bretagne Handball - Match Highlights - R13

Highlights
03:08
BV Borussia 09 Dortmund v Buducnost BEMAX - Match Highlights - R13

BV Borussia 09 Dortmund v Buducnost BEMAX - Match Highlights - R13

Highlights
03:07
IK Sävehof v Györi Audi ETO KC - Match Highlights - R13

IK Sävehof v Györi Audi ETO KC - Match Highlights - R13

Highlights
03:06
Kastamonu Belediyesi GSK v CSKA - Match Highlights - R13

Kastamonu Belediyesi GSK v CSKA - Match Highlights - R13

Highlights
03:06
Metz Handball v Odense Handbold - Match Highlights - R13

Metz Handball v Odense Handbold - Match Highlights - R13

Highlights
03:07
Vipers Kristiansand v Krim Mercator Ljubljana - Match Highlights - R13

Vipers Kristiansand v Krim Mercator Ljubljana - Match Highlights - R13

Highlights
03:07
Metz Handball v Krim Mercator Ljubljana - Match Highlights - R11

Metz Handball v Krim Mercator Ljubljana - Match Highlights - R11

Highlights
03:07
Odense Handbold v IK Sävehof - Match Highlights - R12

Odense Handbold v IK Sävehof - Match Highlights - R12

Highlights
03:07
CSKA v Györi Audi ETO KC - Match Highlights - R12

CSKA v Györi Audi ETO KC - Match Highlights - R12

Highlights
03:07
CSM Bucuresti v HC Podravka Vegeta - Match Highlights - R12

CSM Bucuresti v HC Podravka Vegeta - Match Highlights - R12

Highlights
03:06
Buducnost BEMAX v Team Esbjerg - Match Highlights - R12

Buducnost BEMAX v Team Esbjerg - Match Highlights - R12

Highlights
03:07
Vipers Kristiansand v Metz Handball - Match Highlights - R12

Vipers Kristiansand v Metz Handball - Match Highlights - R12

Highlights
03:04
FTC-Rail Cargo Hungaria v Rostov-Don - Match Highlights - R12

FTC-Rail Cargo Hungaria v Rostov-Don - Match Highlights - R12

Highlights
03:04
Brest Bretagne Handball v BV Borussia 09 Dortmund - Match Highlights - R12

Brest Bretagne Handball v BV Borussia 09 Dortmund - Match Highlights - R12

Highlights
03:05
Krim Mercator Ljubljana v Kastamonu Belediyesi GSK - Match Highlights - R12

Krim Mercator Ljubljana v Kastamonu Belediyesi GSK - Match Highlights - R12

Highlights
03:04
Brest Bretagne Handball v FTC-Rail Cargo Hungaria - Match Highlights - R10

Brest Bretagne Handball v FTC-Rail Cargo Hungaria - Match Highlights - R10

Highlights
03:07
Team Esbjerg v HC Podravka Vegeta - Match Highlights - R10

Team Esbjerg v HC Podravka Vegeta - Match Highlights - R10

Highlights
03:07
Kastamonu Belediyesi GSK v IK Sävehof - Match Highlights - R10

Kastamonu Belediyesi GSK v IK Sävehof - Match Highlights - R10

Highlights
03:07
Györi Audi ETO KC v Odense Handbold - Match Highlights - R11

Györi Audi ETO KC v Odense Handbold - Match Highlights - R11

Highlights
03:07
IK Sävehof v CSKA - Match Highlights - R11

IK Sävehof v CSKA - Match Highlights - R11

Highlights
03:06
Team Esbjerg v FTC-Rail Cargo Hungaria - Match Highlights - R11

Team Esbjerg v FTC-Rail Cargo Hungaria - Match Highlights - R11

Highlights
03:07